Siste nytt angående kasseloven

Alle nye kassasystem som selges f.o.m 01.01.2017 skal oppfylle kravene i den nye forskriften. Men kassasystem som er solgt før 01.01.2017 kan brukes frem til 01.01.2019. Etter dette må systemet oppdateres eller byttes ut.

Regjeringen foreslår at det i nytt regelverk for kassasystemer stilles krav til kassasystemers oppbygning og funksjonalitet. Reglene medfører at leverandører av kassasystemer etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de krav som er stilt i regelverket. For å legge til rette for en utfasing av eksisterende systemer skal alle kassasystemer følge de nye kravene fra 1. januar 2019, ved oppdatering og registrering eller ombytte.

Les mer her