Aktiv Data overgang til HIP

Vi har fra og med 2017 hatt et tett samarbeid med AktivData.
Aktiv Data besluttet at de ikke ønsket å videreutvikle sin løsning for å tilfredsstille ny kassalov som trådte i kraft 01.01.2017 med frist 01.01.2019.

I den forbindelse ble BestValue og AktivData enige om å samarbeide for å tilby kunder av AktivData en kasseløsning som er lovlig også etter 01.01.2019.

Roger Hansen ble samtidig ansatt i BestValue og har frem til 31.05.18 arbeidet i selskapet. Roger valgte å avslutte arbeidsforholdet pr 01.06.2018.

Avtalen mellom AktivData og BestValue er fortsatt gjeldende og AktivData legges ned ved utgangen av 2018.

Fyll ut skjema under, så kontakter vi deg i forhold til konvertering fra Aktiv Data til HIP.