Regnskapsintegrasjoner

HIP Kassesystem har integrasjon med flere kjente økonomisystemer. Hovedsakelig handler det om overføring av fakturajournal, kunder og kasseoppgjør fra HIP til de forskjellige systemene. Integrasjonene kan deles inn i 2 hovedgrupper: Fil-integrasjon og Direkteintegrasjon.

Ved bruk av Fil-integrasjon, eksporteres dataene til en tekstfil ut i fra et forhåndsdefinert filformat definert for hvert enkelte økonomisystem. Filen må deretter leses inn i økonomisystemet. Avhengig av hvert enket økonomisystem, posteres det som kladd eller bokføres direkte etter innlesingen.

Ved bruk av direkteintegrasjon valideres dataene i sanntid («online») mot økonomisystemet før overføring. Dette sikrer en mer vellykket postering enn om man benytter Fil-integrasjon. Som oftest posteres det her som kladd i økonomisystemet og regnskapsfører har muligheten til og kvalitetssikre bilagene før bokføring. HIP integrerer med følgende økonomisystemer:

    • Visma Business (Fil-integrasjon)
    • Visma Mamut (Direkteintegrasjon)
    • Visma Avendo (Direkteintegrasjon)
    • Visma Global (Fil-integrasjon)
    • Visma .NET Financials (Direkteintegrasjon)
    • Tripletex (Direkteintegrasjon)
    • 24SevenOffice (Direkteintegrasjon)
    • Duett (Fil-integrasjon)
    • Procountor (Direkteintegrasjon)
    • PowerOfficeGO (Fil-integrasjon)
    • UniEconomy (Direkteintegrasjon)
    • DNB Regnskap – (Direkteintegrasjon)
    • Sparebank1 regnskap – (Direkteintegrasjon)