HIP kasselov versjon følger ny kasselov, og følgende punkter vil påvirke bruken av HIP etter oppgraderingen:

Informasjon for utsalgssteder med ett kassepunkt:

  • Ved kontantsalg kan man ikke unnlate å skrive ut kvittering.
  • Man kan kun skrive én kopi av kvittering
  • Når kasseskuffen er åpen låses kassebildet. Kan ikke bruke kassen mens kasseskuffen er åpen
  • Dagsoppgjør/kassaoppgjør utføres nå fra kasseprogrammet.

Tilleggsinformasjon for utsalgssteder med flere kassepunkt:

  • Man må ta oppgjør på hvert kassepunkt man har kontantsalg på, samt et felles oppgjør på kontorpcer som fakturerer ordre.