Det er lenge siden «kassa» bare var en skuff for vekslepenger. i dag representerer selve kassepunktet, eller det butikkdatasystemet du velger, en stadig viktigere del av bedriftens konkurransekraft. Med dette for øyet har BestValue AS utviklet sin egen butikkdataløsning. Handel i Praksis (HIP) er utviklet med tanke på deg som ønsker full kontroll, og som vil sikre bedriften best mulig effektivitet og inntjening, uten at det behøver å koste all verden. Vi i BestValue AS har utviklet, videreutviklet og fornyet våre butikkdataløsninger i mer enn 10 år og har mer enn 2000 installasjoner av vår løsning i hele Norge.

BestValue AS har satt seg som mål å være best på butikkdata til enhver tid. For oss er det viktig å kjenne din bransje, din butikk og dine behov. Derfor har være medarbeidere mye kunnskap og lang erfaring fra service, handel, butikkledelse og IT.

BestValue AS er et veletablert selskap med fungerende løsninger og et meget stort antall kunder. Det kommer deg som bedriftseier til gode – i ditt praktiske arbeid, i ditt forhold til kunden, så vel som din egen lommebok.