Endringsbeskrivelser i HIP

Versjon 4.0.4-004

Versjonen bærer i stor grad preg på utbedring av HIP212/Kasse og integrasjon mot API.
WebAPI og DataApi er nå tilgjengelig, der det er interesse å lage/bruke integrasjons mulighetene som nå tilgjengeliggjøres.
Løfter ekstraordinært frem VIPPS i kasse som en mulighet i denne versjonen.


Webshop:
 • WebOrdre:
  • Tooltip på varelinjer viser WebShopId og HIPid for enklere (feil)søk
  • M/betalingsmiddel (inkl. oppkrav) (API)
  • Antall levert (m/lokal web-database) + Produktnavn m/størrelse og farge på ordrebildet
  • Mer ensartet bruk av begrepet Webordre
  • Send e-post til kunde fra; Pakkseddel, webordre, ordre, kundeordre og kundekort i baksystem og kasse
  • Endringer for regler rundt «Slett» på pakkseddel-linjer tilhørende en webordre
  • Pakkseddel filter på kunde og/eller produkt beholdes etter visning av pakkseddel
  • Kansellering av linjer på webordre fra pakkseddel
  • Pakksedler – Liste – Felles kolonner for ordretype (Ordre, Web, Kasse, RestOrdre, RestKasse)
  • Pakkseddel – WebShop – Bruker får beskjed om at webordre skal betales som oppkrav på pakkseddel vinduet
  • Lagt inn knapp på webordre-liste for å gå til pakksedler
  • Kansellering av webordre før oppretting eller før godkjenning av første pakkseddel
  • Ny layout på «Retur» for webordre
  • Retur på webordre uten «Registrer salg fra web»
  • Viser antall fra registrering av pakkseddel før pakkseddel er godkjent på webordre
 • Produktkort:
  • Bilder endre til WebBilder (Begrepsendring)
  • Produkt må ha hovedbilde
  • Håndterer kun data på web-fane for hovedprodukt på en matrise (API)
  • Matrisekort – ikke mulig å bytte hovedprodukt som er i ‘Synk’ (API)
  • Klamme på produktnavn på Web-fane på produktkort
  • Bilder/Kamera – Endring knapper kameraknapper
  • Hovedbilde på produktkort – Legge inn bilder på undervare uten hovedbilde – Viser hovedvare
  • PNG, GIF og BMP også som hovedbilde i tillegg til JPG og JPEG bilder
  • WEB-fane – Webpris default veil. med WebShop API (API)
  • Begrenset størrelse på opplasting av bilder til 500kb
  • WEB-fane – Endre posisjon på knapper for aktivering og deaktivering til web
  • Redigering har blitt enklere med siste oppgradering av windows Bilder-App
  • WEB-fane – Fjernet Frakt%
  • Størrelse i tillegg til farge på produktkortet ved innlegging av bilder + Hoved eller sub for Hovedprodukter/Subprodukter i matrise
  • Synliggjøre Hovedbilde / Hovedvare-farge
  • Deaktivere produkt som ikke er i matrise, fjerne varen i nettbutikk (API)
  • WEB-fane – viser nå hvor mange produkter som er på web
  • Filter – Checkbox – ‘Vis kun web’
  • Kan ikke slette hovedbilde før alle andre bilder på produktet/matrisen er slettet
  • Hovedbilde kan nå sette fra alle varer med samme farge som hovedvare
  • «Vis farge/str.» erstatter knappen «Gå til bilder»
  • Forkaste endringer – meldingsvarsel
  • Flere bildetyper kan lastes opp. JPG, JPEG, GIF, PNG,BMP
  • Uthevet Hovedvare-betegnelsen foran varenavn
  • Max 500kb for opplasting til Web
  • Hjelpetekst på knapper ved valg av farger
  • Må kunne slette hovedbilde på varer som f.eks. snus, sigar og tobakk
  • «Hovedvare» erstatter knappen «Alle prod. kort»
 • WebShop Innstillinger(egenskaper):
  • Aktivering av WebShopAPI slår på lokal web-database og registrer salg fra web
  • Logo for nettbutikk (API)
  • Overstyres til viste verdier når WebShop API er aktivert
  • Webordre  lagt inn som menyvalg under: HIP212 – Utvidet meny
  • «Vis salg fra web» endres til «Registrer salg fra web»
  • Sjekk tilkobling – Viser nå også HIP Service status
Betalingsløsninger:
 • Vipps INTEGRERT
  • Super enkelt
  • Gå inn på portal.vipps.no og bestill Vipps integrert i kassasystemet – Velg BestValue som integrasjonspartner
  • Priser opplyses i portal.vipps.no når man velger integrasjonspartner
 • Vipps MANUELL inkl. mulighet for å legge inn QR-kode
 • NETS: Integrasjon over IP nå mulig
 • NETS: Oppdatert til siste baxe.net versjon
Diller lojalitetsprogram:
 • Viser nå ugyldige kuponger og klippekort samt mangelfull deklarering av ProduktID fra Diller
 • Opprett kunde, invitert medlem fra kundesøk og ‘Ny kunde’ – bruker Eniro til å fulle inn navn og adresse, såfremt det er aktivert
 • Nå mulig å velge kupong i betalings øyeblikket
 • Utelate kjøp av gavekort i rapportering til Diller
 • Bruk på/start kvittering – kundeklubb vinduet
 • Kundeordre/serviceordre: tar nå med seg telefonnr, når du går til betaling i kasse
 • Inaktiv kundeklubb knapp ved ukjent nummer – Bruker nå søkfeltet sin verdi uavhengig av om kunden eksisterer i HIP eller ikke
 • Sjekke Diller i kassa ved betaling – Ikke medlem på bong -> Bruk fordel fra annet medlem?
 • Ny kunde fra medlem – varsel om kunde allerede ligger inne
 • Se ‘Relaterte produkter’ på klubbrabatt før den er lagt på kvittering
 • Endre overskrift fra «kundeklubb» til Kundeklubb – medlemsfordeler» på vindu med liste over medlemsfordel
 • Betalte kvitteringer viser relaterte produkter på kvittering, fra kundeklubb
 • Logg: Ny kolonne – Kundenavn(fam.)
 • DepartmentId – Støtte for bokstaver
 • Parkerings liste viser «klubb» også i liste for betalte kvitteringer og pålogget bruker, inkl. sortering
 • Utelat gavekort på dillerportal og registrer poeng i påvente av kundeaksept på medlemskap
 • Enklere bruka av kundeklubb fra kundesøk
 • Justert liste som viser produkter fra Diller med ufarlig overflytsfeil
HIP-Kassa:
 • OK knapp har fått litt lysere farge
 • Mulighet for å åpne kasseskuff fra kasseoppgjør
 • Ny plassinger av funksjonsknapper i kasseoppgjørsvinduet
 • Felles + ny sortering på ‘Historisk varesalg’ på kunde og historiske behandlinger
 • Vektintegrasjon i forenklet layout på funksjonsknapper i kassa
 • ‘Finn kvittering’ – Ny funksjonsknapp under (HIP212) Salg og forenklet layout(kasse)
 • Forenklet layout: Avtaleliste og Bordliste – Setter nå fokus på felt for skanning av strekkode på klikk listene
 • Snarveier: F1; Tilleggsmeny – F2; Valuta – F5; Varesøk – F6; Kundesøk – F12; Park/Hent
 • Kassa – F6; Bruker nå samme logikk som knappen kunde
 • Kassa får nå fokus etter skifte mellom andre program
 • Parkeringsliste viser nå klokke og lokasjo i overskrift
 • Parkeringsliste: Ny kolonne; ‘SistParkert’ – Sortert sist parkert øverst
 • Endret til enklere uttrykk på kasseoppgjør og andre vinduer som kan åpnes der
 • Ekstra tekst «til gode» på betalingsmiddel
 • Forenklet layout: Tooltip på parkerings knapp viser antall på parkerings liste
 • Funksjon: Oppsett knapper – Samme knapp på alle brett (produkt og funksjons knapper)
 • Forenklet layout: F-knapper; enklere ikon
 • Nytt vindu: Ugyldig mobilnummer etter visning av kundekort
 • Forenklet layout: Variabel vekt eller pris i strekkode
 • Forenklet layout: Valuta og Mottatt/tilbake
 • Forenklet layout: Kan nå vise ‘Linjekommentarer’ på betalte kvitteringer på samme måte som i klassisk layout
 • Forenklet layout: Vektintegrasjon (egen funksjonsknapp)
 • Synliggjøre utgått status i kundeordre bildet
 • Parkerings liste har fått ny layout
 • SOLID forsikring: nyansert melding om brukernavn/passord
 • SOLID forsikring: Nå mulig å sende personnummer
 • Mulighet til å nulle ut/fjerne funksjonsknapp på tillleggsmeny
 • Utvidet kundedisplay viser ikke om kvittering er betalt når den hentes fra betalte kvitteringer på parkerings liste
 • Noe utbedring ved skalering på kundeskjerm
 • Mulighet til å avgrense på ‘Leverandør’ i varesøk(kasse)
 • Varesøk/tilleggsøk ny kolonne – ‘Opprettet(dato)’
HIP212(Backoffice):
 • Ny rapport:
  • Omsetning og mersalg pr. ansatt
  • Antall solgte produkter pr. bruker/merke/gruppe
  • Nøkkeltall ansatt
  • Gullkunde
 • Produktkort:
  • Endret Hovedprodukt/subprodukt til Hovedvare/Undervare på produktkort
  • Teksten «Snittkost HK» vises ikke på arkfane ‘Varelager’ hvis «Snittkost fra HK» er valgt under ‘Egenskaper – HIP212’
  • Enklere bruk av beregne salgspris fra brutto fortjeneste (BF%)
  • Ved endring av varenavn vises nå endring på de andre arkfanene på kortet
 • Matrisekort:
  • Legg til tidligere utgått størrelse (gjenbruk)
  • Forenklet forståelse av relasjoner i en matrise + økt synlighet av størrelse/farge man kommer fra
  • Gå til produktkort på hurtigliste manglet tooltip på radnr. valgt radnr. – Returnerer nå til valgt farge/str etter spørsmål om å lagre endringer
 • Ny matrise – endret ordlyd og justert tittel
 • Produktliste: Endret sortinger på matrise produkter; sorteres nå etter (1) Farge, (2) Størrelse
 • Produktsøk:
  • Søkeliste – nytt valg: «Skjul undervare» (relevant ved bruk av matriser)
  • Søkeliste – Ikon for hovedvare i en matrise har nå understreking
 • Ordre: Fremhever nå kundenavn mer
 • Juster layout på arkfane ‘Ordre/Faktura’
 • Egenskaper:
  • Lagre; Fjernet «Fortsett» på spørsmål om lagring, da avbryt ikke var et alternativ
  • Logo/Bilder – Lokale bilder viser bildenavn i rødt dersom filstien ikke eksisterer
  • Logo/Bilder – Støtter nå Drag&Drop
  • Endret tekst «kvit. på forespørsel»
  • Systemer – Alle arkfaner der det er mulig, har tittel som valg-boks
  • Spør om lagre ved lukking av vindu og ved gjenåpning av arkfane
  • Oppsett bong – justert layout
 • Ny layout: Historisk kvittering og liste
 • Vinduer for logg av salgspris og kostpris på varekort, sorteres synkende på HIPLogId
Andre endringer:
 • Tripletex: API oppdatering
 • Duett regnskap: Nå mulig å overstyre kundenummer serie over 20.000
 • Ellers flere mindre justeringer av layout og mindre bugs og skrivefeil

Versjon 4.0.4-003

Versjonen bærer i stor grad preg på utbedring av backoffice HIP212 og tilretteleggelser for nye HIP-API muligheter som kommer i nær fremtid.


Kasse:
 • Enkel layout: Ny funksjon for kreditering av flere varelinjer på samme kvittering
 • Enkel layout: Åpnet opp funksjonsknapp for å merke ‘mersalg’ på varelinje.
 • Enkel layout: Navigasjonsknapper og tydeligere skille mellom varelinjer på kvittering
 • Enkel layout: Nå mulig å dobbeltklikke på varelinje for linje-endring
 • Enkel layout: Kreditert linje eller linjesum 0, vises i rødt
 • Klassisk layout: Lagt inn tooltip på rad nummer med forklaring på varelinjer
 • Nå mulig å sette 100% rabatt på varelinjer – både en og flere samtidig
 • Nytt grensesnitt for byttelapp
 • Nytt grensesnitt for ‘manuell prising av flere varelinjer på kvittering’
 • Nytt grensesnitt for En-bruker i kasse under oppstart
 • Mindre justering av grensesnitt for «Bordnr» vinduer
 • Mulighet til å aktivere synlighet av disponibel beholdning + WEB ordre i kassen, i tillegg til HIP212
 • Litt endring i tekst og grensesnitt på flere steder i enkel layout
 • Økt klarhet i skjermbilder dersom man bruker 125 DPI på skjermen
 • Diller: Justert melding når du fjerner et klippekort fra kvittering
 • Diller: Lagt på grå farge på valgboks på kundekort
 • Diller: Mindre justering av tekst/farge – i påvente av medlems aksept fra kunde
 • Diller: Ny knapp – på vindu som ellers viser valgt kupong
 • Diller: Fjernet spørsmål om du «virkelig vil starte nytt salg?»
HIP212:
 • F5/Produktsøk:
  • Endre standard sortering – fra multisortering til singelsortering
  • Nytt grensesnitt for «oppsett»
  • Tilgang til Tips(hjelp) – søkemuligheter
  • Prefiks med PLU kode, avhukningsboks, Tips(hjelp)
  • «Husk siste søketekst» er lagt som et valg i grensesnittet
 • Produktkort:
  • Mer visuell synlighet av både nye og gamle begrensninger. Eksempelvis: «Ikke tilgang», dersom en funksjon ikke er aktivt.
  • Utvidet hjelpetekst på produktkortsøk
  • Endret navn på fanen ‘Produkt’ til ‘Produkter’
  • Mindre visuell endring rundt «tjeneste/gavekort» avhukninger
  • Tid(min) vises nå også for konfeksjonsmodul
  • Flyttet posisjon på ‘system nr’, så det er mer synlig i grensesnittet
  • Lagring av resultat fra produktsøk flyttet fra ‘høyreklikk’ på listen til eget ikon
  • Dynamiske kolonner (sortering) på produktsøk på grunn av mye info ved bruk av matriser
  • Nytt grensesnitt/interaksjon for redigering av URL på produkt
  • Konfigurerbar «kopi knapp» + visuell endring av «ikke nytt produktkort» (Egenskaper)
  • Sterkere/tydeligere kontraster på fast tekst
  • Felter på varelager fanen har fått tydeligere tekst/forklaring
  • Nytt grensesnitt for pris fra bruttofortjeneste og kostpris ved salg
  • Lagt inn AgentCost/Agent innpris som visuelt valg under Egenskaper/Produkter
  • RichText oppgradert, «Flere detaljer» fått et mindre løft i grensesnitt
  • Synliggjør nå ikon «K» for kommisjon i produktliste
  • Nå enklere å finne igjen opprettet kopi(produkt)
  • Tilleggsøk på produktkortet (som ved kundekort)
  • Ytterligere begrensning for sletting av produkt
   • Fakturagebyr
   • Bilder WebShop eller HIP (lokal)
   • WebShop Fraktkost
   • WebShop Ekstra-kost
   • Gavekort/Tilgode
   • Eksternt gavekort (Retain24)
   • Depositum
   • Gavekort som rabatt (Stoppes 2 steder, også som gavekort)
  • Endret standard sortering på fanen «Lagerbevegelse»
 • Matriser tilgjengelig for alle bransjemoduler
  • Produktkort: Endring av grensesnitt for opprettelse av matrise
  • Produktkort: Endring av hovedprodukt i en matrise – infotekst i stedet for meldingsboks
  • Produktkort: Laget likelydende meldinger for «opphevelse av matrise»
  • Produktkort: Noe justering av tekst/begrep
  • Produktkort: Synliggjort ‘uavhengig informasjon» relatert til matrisekort, fra knappen «flere detaljer»
  • Mulig å synkronisere matriseprodukter til HIPtime (dvs. hoved- og subprodukter)
  • Matrisekort: Synligjør i større grad valg, også for store matriser
  • Matrisekort: URL er inkludert i matriseoppdatering
  • Matrisekort: Utvidet hurtigliste for bedre vertikal visning av størrelser
  • Nye matrise ikoner
  • Ny funksjon: Søk på/blant farger
  • Slette farger ikke mulig dersom de er tilknyttet produkter
  • Begrensning: Individhåndtering ikke mulig for matrise
  • Produktsøk(F5): Ved bruk av matriser inneholder produktkolonnen navn, størrelse og farge. Sortering som før.
  • Matrisekort: Oppdaterer flere «felles» verdier på alle produktkort i matrisen fra produktkort
   • Årsbonus %
   • Kost som innkjøpspris, minus fakt.rab%
   • Foretrukket bestillingsmåte
   • Bestill auto på lagernivå
 • Lokasjoner: Utbedring
  • Bedre informasjon og brukerflyt ved «opprett kunde i ekstern database»
  • Tydeligere lagring og refresh i lokasjons listen
  • Bytt/Sted butikk: Ser nå hvilken database/server/versjon det er på valgt lagersted
 • Fakturalister: Viser EHF på kunde
 • Fakturalister: Eget felt for søk (flyttet fra nedtrekks liste)
 • Leverandørens varenr. er økt til inntil 40 tegn
 • Egenskaper:
  • Indikator på multiforetak alltid på/av – viser nå riktig v/ett foretak
  • Integrert PDF skriver
  • Automatisk påminnelse av lagring
  • Faktura/Bong/Pakks: liten oppgradering av grensesnitt
  • Fjernet boks for systempassord
  • Standard kvitteringstekst, nå redigerbart fra egenskaper
   • Velkommen tilbake
   • Nettadresse(Web)
  • Raskere oppstart av Egenskaper
  • Oppdatering av grensesnitt for Egenskaper
  • Synliggjør nå navn på bankterminal integrasjoner i valgoppsettet
  • Enklere verifisering av oppsett (Outlook)
  • Endre innkjøpsrabatt overstyres til AV, ved «snittkost som valg» og «snittkost fra HK»
  • «Endre pris» AV, overstyrer «nytt produktkort»
  • Fjernet «Velg» knapp for kommisjonsvarer
 • Mulighet til å åpne HIP-startside i egen nettleser
 • Fjernet lokal rapport – «Tappelogg» – da den ikke lenger har noen funksjon
 • Avbryt knapper har fått en litt lysere oransje farge for å lettere kunne se tekst
 • Til fakturering: Tar nå alltid med ‘Deres ref.’ og ‘vår ref.’ fra ordre
 • HIP212 Ordre: Oppdatering av grensesnitt i ordrebildet
 • Kundekort: Oppdatering av grensesnitt for kundekort og tilstøtende vinduer
 • Etiketter/Hylleforkanter
  • Liten oppdatering av grensesnitt
  • Egen «lag pristag» for hylleforkant på produktkort
 • Bilder i HIP
  • Systembilder – nå mulig å lagre systembilder som ‘felles bilder’
   • Kan fortsatt bruke lokale bilder – dvs. valgfritt
   • Forhåndsvisning
   • Klipp&Lim, filvelger funksjoner
   • Støtter følgende systembilder:
    • MenyLogo
    • MenyBakgr.
    • Oppstart
    • FaktOrdreLogo
    • Pakks.Logo
    • Kasselogo(hovedskjerm) – både klassisk og enkel layout
    • Lagersted(er)
  • Produktbilder – KUN til nettbutikks formål foreløpig (forutsetter integrasjon med HIP-API – mer info kommer)
   • Kamera funksjon – Velg mellom tilgjengelige kamera tilknyttet din PC
   • Klipp&Lim funksjon
   • Fil-velger
   • Lagre, angre, slette
   • Verktøy for å konverter til jpg rett i HIP
   • Verktøy for å komprimere bilde
   • Støtter matriser (farger) – enkel navigering
   • Kan knytte HIP til Windows kameraApp (for litt mer bilderedigeringsmulightere som eksempelvis beskjæring)
    Kan også knytte til andre applikasjon (men da hovedsakelig kun for å starte en applikasjon)
   • Forhåndsvisning – Opptil 4 vinduer til forhåndsvisning under komprimering/konvertering før man endrer bilde
   • Ekstern bilde database – HIP kan opprette en ekstra database kun for lagring av bilder
   • Tooltips
 • Andre utbedringer HIP212
  • Optimalisering og opprydding av SQL(oppgradering)
  • Minde justeringer av grensesnitt. Farger, knappe- og element posisjoner
  • Fjernet skrivefeil, unødvendige feilmeldinger eller informasjons meldinger
  • Flere mindre utbedring i generell brukerflyt
  • Utbedring av enkelte tekniske feilsituasjoner

Versjon 4.0.4-002

NYHETER/ENDRINGER
Kasse:
 • Enkel Layout: Nå mulig å «programmere» funksjonsknapper i stedet for produkt – hurtigknapper!
  • Støttes foreløpig kun lokalt, ikke i sentralstyrt knappeoppsett fra HK.
  • NY FUNKSJON: Slett EN til ALLE varelinjer på kvittering
  • Funksjonen Splitt regning er nå tilgjengelig fra hovedmenyen
  • Kundeordre og serviceordre Ur/Gull er nå tilgjengelig fra hovedmenyen
 • Større oppgradering av bordnr funksjonalitet
  • Grensesnittet har fått en «facelift»
  • Mulighet til å definere egen liste med bordnr – område
  • DropDown funksjon i Enkel Layout for å raskere gå til betaling
 • Kundesøk:
  • Flere justeringer for relevans treff.
  • Søker man på telefonnr og benytter, skal det som er mest likt Eniro gi fokus treff.
  • Viser nå OBS! informasjon på kunde
  • Frisør/Hudpleie: Nytt ikon synlig når man er i redigeringsmodus på en resept
 • Kundekort:
  • Kan hente kvittering fra fanen «historisk salg» pr. kundekort.
   NB: Får kun hentet opp tilhørende den kasse(nr) man jobber fra.
  • Kan nå se Kassenr og kvitteringsnr pr varelinje under «historiske salg»
HIP212:
 • Informasjonskanal
  • Fremkommer nå nyheter(endringer) eller relevant informasjon, når man starter opp HIP212 (BackOffice)
 • Favorittrapport
  • Tilrettelagt funksjon for å huske dato og favorittrapport.
  • Tilrettelagt for en lokal og en kjede favoritt
 • Ny kjederapport: «Kjede salg brutto og lager»
 • Meny:
  • Lysere tema
  • Fremkommer nå en tydelig oransje «Avslutt» knapp dersom alle vinduer i HIP212 er lukket.
 • Produktkort:
  • Ny layout på produktkort
  • Enkel og multisortering
  • Lagt til SØK knapp
  • Bedre visuell og tekstlig hjelp
  • ID-søk ved trykk på tittel «Produktnavn»
  • Veiledningstekst FØR man søker på produkt – «Hvordan bruke»
  • Fjernet Pil-knapper, kan nå trykke på hele produktfeltet i søkstreff listen
  • Enklere søks mulighet og synlighet av søkstreff ved bruk av farge/str
  • Bedre og mer visualisering av filtreringsmulighet i produktsøk under «Produkter»
  • Buffer søk implementert for varesortiment på mer enn 50.000 produkter.
  • Benytter større plass til produktkort og andre mindre justering
 • Generell grensesnitt HIP212
  • Endret til lysere tema i de fleste hoved vinduer i HIP212
  • Nyansert preg over superbruker passordboks
 • Prisliste: Nye standardfilter for:
  • «Matrise master» (Gjelder konfeksjonsmodul)
  • «WEB» produkter
 • Bedre synlighet av Farge/str på utskrift av pakkseddel – (Gjelder konfeksjonsmodul)
 • Kunde:
  • Tilrettelagt «Touch vennlig» kundesøks vindu fra standard kundesøksliste – Egen knapp «Tilleggssøk»
  • «Tilleggssøk» på kundekort viser K.klubb kolonne for sjekk av medlemskap, for de som benytter seg av Diller kundeklubb.
DILLER kundeklubb:
 • Støtte for Elektronisk kvittering via Diller
 • Optimalisert «kunderegistrering» – Kundekort/Medlem
  • Man kan bytte kunde på kvittering
   • Fjerner medlemsfordeler fra kvittering på/for feil kunde.
  • Registrere nye kunder raskt dersom de eksisterer som medlem hos Diller
  • Starte salg fra kundeklubbkortet i HIP, dersom man ikke har startet kvittering
 • Synligjort medlemskap i egen kolonne i lokal kundeliste
 • Medlemsinfo åpnes nå i egen Chromium nettleser i stedet for standard nettleser på maskinen (holder kassa i fokus)


UTBEDRINGER
 • Enkel Layout: Mindre kosmetiske justering
  • Ikoner har fått mer lik fargenyanse
  • Kundenavn skiller seg mer ut etter endring av farger.
  • Farge på Dato/Klokke er tonet noe ned
 • HIP212(Backoffice)
  • Generell tema endring – lysere toner
 • HipBrowser v2.01 benytter nå Chromium i stedet for InternetExplorer
 • 24SevenOffice integrasjon – Endret fra HTTP til HTTPS
 • Mindre utbedringer på funksjoner og grensesnittVersjon 4.0.3-006/4.0.4-001

NYHETER/ENDRINGER
 • Oppgradering 4.0.4-001 – Ny teknisk generasjon for HIP
 • Implementering av Sub. versjonsnr.
Kasse:
 • Tiltak for å redusere strekkode i antall eller pris
 • Reminder v.salg – Diller kundeklubb (forhåndsvarsel)
HIP212:
 • FTP «Passive mode» er nå default for EHF overføring
 • Fra pop-up til tekst -i-grensesnitt for «payment-logg» feilmelding
 • HIP212: Web-ordre rapport tar nå hensynt til returer av/fra web-ordre
  • «WEB salg pr Hovedgruppe/Varegruppe/Produkt»
UTBEDRINGER/ENDRINGER
Kasse:
 • Alias i kassen: Henter nå verdi fra produktkortet hvis prisen er lik i Aliasvinduet og produktkort.
 • Krasj ved bruk av «Klare farger» er løst.
 • Avrund bongtotal ga ikke ønsket resultat i enkel layout, det er nå korrigert.
 • Feilmelding ved lukking av HiP-kasse -> enbruker
  • Oppstod ved manglende bruk av fornavn, løst.
 • Strekkode som første vare utløste ikke «auto-bong» (enkel-layout), løst.
 • Bunntekst på kvittering kommer ikke med ved betaling med bankterminal
  • Printerjobben kunne for noen bli avkortet, som skapte denne feilsituasjonen, løst.
 • Spørsmålsmelding (opsjon) ved benyttelse av «Tilbud/medlem/bundling» fungerte ikke, løst.
 • Feilmelding ved utskrift av samleoppgjør til bong, løst.
 • HiP Kasse: Mindre utbedring av visualiserings heng rundt kvitteringsvinduet i enkel layout.
 • Retain24: Adgangstiltak i vinduet til øvrig funksjonalitet etter trykk på «Betal med gavekort» uten å validere på nytt.
 • Retain24: feilvarsling og begrensning ved utsedelse/bruk
  • Ved betaling avbrytes det nå i stedet dersom AngittBeløp > RestVerdiPåGavekort
HIP212:
 • «Auto-refresh» i returmodul
  • Nedtrekklisten blir nå oppdatert etter endring av koder
  • Nedtrekklisten blir nå nullstilt hver gang den blir «hentet»
 • Alias i alias – «ikke lov»
  • Lagt til en info melding «ikke lov».
  • Overstyrer man info melding, får man beskjed om at man kun benytter hovedprodukt man forsøker å tillegge og ikke det underliggende alias.
 • Feilmelding som kunne oppstå ved bruk av «Lagre» knapp under egenskaper er fikset.
 • Filter «Auto bestilling» fungerte ikke
  • Utfordring med Casesensitiv behandling, dette er nå løst ved å kun bruke små bokstaver.
  • Vedlikeholdssjekk av øvrige filtreringsmuligheter.
 • Utført mindre tiltak ved opprettelse av varegrupper, for å redusere usikkerhet.
 • Prisliste: «Åpne excelkopi» (Oleruntime-error)
  • Endret på logikk for oppbygging av prisliste til excel.
  • Betraktelig reduksjon av tid.
 • Kjederapport: «Netto omsetning dato» viste feil i bf% kolonne
  • Logikk brist ved forekomster av NULL verdier i resultattreff med flere lokasjoner.
  • Endret datafangst logikk for å ta hensyn til dette.
 • Kjederapport «Salgsrapport andel pr. Sted/Hovedgruppe Excel» uten Excel på maskinen lukket HIP. Løst.
 • Rapporter kunne gi feilmelding ved spesialtegn
  • Tar nå hensyn til spesialtegn i større grad.
 • Antall på linjer ser nå ikke ut som de kan endre, med mindre man har aktivert denne muligheten.
 • Teknisk utbedring ved ‘Connection-drop’ under oppdatering av internpakkseddel – individhåndtering.
 • Restpakkseddel på webordre med alternativ adresse fikk ikke med seg dette for original. Løst.
 • Pakkseddel: Noe utbedring ifht adresseinformasjon fra ordre til pakkseddel/utskrift.
 • Kredit faktura vinduet kunne gi en feil, dersom det ikke vare noe å fakturere. Løst.
 • Telefonnummer ble blanket ved bruk av ENIRO og hemmelig nummer. Løst.
SELVBETJENT
 • Ny versjon v.201-01
 • Synliggjøring av Sub-versjonsnummer i grensesnitt.
 • «Mangler kortterminal type» advarsel vedvarer nå frem til man utfører tiltak.
 • Lagt til en [Lukk] kapp i terminalvinduet.
 • Endret tekst i admin panel for «Endre antall på vilkårlige varelinjer»


Versjon 4.0.3-005

NYHETER/ENDRINGER
 • Integrasjon mot Diller Kundeklubb – Kundeklubb – Diller – opprett kundeklubb i dag
 • Visuell oppgradering av kundesøk, kundekort, ENIRO nummeroppslag
 • Kan nå i større grad bruke ENIRO oppslag mot svenske og danske telefonnr
 • Reduksjon av meldingsbokser ved systembrudd (internett, nettverk)
HIP212
 • Varsling ved forsøk på å legge inn desimaler(vektvare) på antall i MENY-oppsett
 • Ny kjederapport «Kjedesalg brutto og lager»
Kasse
 • Bruk av Takeaway på varelinjer logges nå etter salg
 • Varelinjer på kvittering logger nå «Ikke rabatt» fra kundekortet
 • Tydeligere visualisering av: «Mersalg», «Takeaway», «Alias» m.m på varelinjer i kassebildet (ansatt)
 • Ikke mulig å slå sammen kvitteringer som har medlemsrabatt på seg
UTBEDRINGER
 • Mindre endringer på pop-up meldinger som kunne gi noe misforstått budskap
 • Takeaway knapp i kassen var låst til veil. pris, men mva ble hensyntatt
 • Ekstra ark ved utskrift av plukkliste er nå fikset
 • Eniro test funksjon, fungerer nå
 • Utbedret tregheter ved produktsøk, der man har store sortiment
 • Utbedret tregheter ved bruk av mange kampanjer(eldre kampanjer)
 • Kundesøk på kundenummer (frisørmodul) er nå optimalisert mot kunder kommet fra webordre
 • Flere feilmeldinger ved alternativ brukerflyt er utbedret
 • Utbedring skrivefeil


Versjon 4.0.3-004

NYHETER/ENDRINGER
 • SQL server kompatibilitet (2019)
HIP212
 • Lagt til Ansatt-filter på rapport «Salg pr kunde/hovedgruppe»
 • Oppgradering av varesøks-vinduer (Kasse/Backoffice)
 • Ny funksjon for søk av relaterte/tilknyttede kunder til grupperabatt
 • Brukervennlig konfigurering av innstillinger for varetelling
 • Visuell oppdatering av produktkort
 • Mindre visuell oppgradering av «Lage innkjøpsordre»
 • Oppgjørs-konsoll for kontroll av oppgjør (HIP212: Utvidet meny)
 • Nytt filter»Rab%» (kunderabatt) i HIP212 -> Kunde(søk)
 • Ny kolonne i prisliste «Bonus artikkel»
 • Visuell og teknisk oppgradering Aliasprodukt – «Opprettelse/Endre»
 • Mulighet til å aktivere «Utgå» knapp på pakkseddel fra webordre.
Kasse
 • Mulig å endre pris på vilkårlig kreditert varelinje i kassa
 • Søk i knappeoppsett for klassisk og enkel layout (listevisning)
 • Enkel Layout: Lagt til Pris/Rab funksjon i kassa
 • Verifone VIM/VEPP + NETS støttet i selvbetjent
 • Redigeringsmulighet på alias-produkt på kvittering
 • Slå sammen kvittering til betaling
 • Visuell oppgradering av vinduet for «Retur»(årsaks kode) i kasse
 • Selvbetjent: Mulighet til å skrive ut strekkode på kvittering fra selvbetjent stasjoner.
UTBEDRINGER
 • Større utbedringer rundt MENY-kampanjer
  • Opprettelse av MENY’er
  • Endret visualisering av realiserte MENY’er i kasse
  • Større redigeringsmuligheter på kvittering, før salget gjennomføres
  • Økt sporbarhet på brukerinteraksjoner
 • Utbedringer av prisliste (inkl. filter funksjon)
  • Nye verdier
  • Noe forbedret sorteringsmuligheter
 • Fjernet utdaterte løsninger
 • Optimalisert noe hastighet på kvittering, rapporter i kasse og oppgjør
 • Oppdatert de aller fleste støttesystem for å være kompatibel med nyere SQL servere

Versjon 4.0.3-003

NYHETER/ENDRINGER
 • Tilbakebetaling på kort – Foreløpig kun Verifone VIM/VEPP terminaler
 • Mulighet til å teste brudd på tilkobling til FTP server (EHF)
 • Tilrettelagt tilgang til funksjon for å sperre manuell prisendring i kassebildet.
 • Salg av varer og tjenester med ulik mva% nå mer synlig pr. kasseoppgjør (kvittering)
 • Consignor: Funksjon som rydder opp i inaktive og aktive avtaler mot brukerkonto(Consignor)
 • Mer intuitiv sortering på pakkseddel listen.
 • Utbedring av FILTER funksjon i prisliste  – inkl sortimentskode.
 • MENY-historikk: Større utbedring for å vise historiske endringer
 • Lenke til MENY-historikk fra kjederapport «Menyrapport»
 • Mulighet til å slå av nytt meldingssystem (utseendet på info-meldinger).
 • Fakturatekster – tilvalg
  Nå mulig å legge på ekstra tekst på faktura. Dette er statisk tekst for som følger alle faktura som sendes.
 • Funksjon for snittkost som valg
  I større grad tilgjengeliggjort tilgang til funksjon.
ANDRE/TEKNISKE ENDRINGER
 • Utbedring av rapport: «Salg varer»
  Historiske tall presenteres nå vesentlig raskere.
 • Mer brukervennlig å fjerne rabatt på varelinje. (Klassisk + Enkel Layout)
 • Enkel Layout: Betalingsknapper er nå kun klikkbare dersom det ligger en åpen kvittering for betaling.
 • Enkel Layout: Knapp for Ekstern bankterminal har noe endret plassering, men forblir i samme vindu som før.
 • Kosmetiske endringer: relatert til tekst og plassering av funksjoner i vinduet for MENY opprettelse.
 • Endret tilgangsfunksjon til «vis historikk» på MENY-vinduet.
  Endre fra «høyreklikk» til «CTRL+Høyreklikk» for å se historikk.
 • Noe utbedring av rapport «Salg/timer pr bruker»
  Bredde på kolonner er nå i større grad hensyntatt med tanke på omsetning over 1 million.
UTBEDRINGER
 • Fiks på «Til utklippsbok» funksjon fra prisliste
 • Fiks «Retur på kantinekort»
 • Opplevelsesutbedring kasseoppgjør dersom man glemmer å fylle inn opptalte kontanter.
 • Fiks «endre farge knappebrett» – ‘Flere produkter’ (Klassisk Layout)
 • Mindre endring på overføring av MENY fra HK til butikk.
 • Teknisk bedre håndtering ved kombinasjon av kreditering og kontantuttak.
 • Flere rettelser i grensesnitt for MENY opprettelse, for å redusere brukerfeil.
 • Utbedring presentasjon av historiske endringer av MENY
 • Utbedring av pop-up/info-meldinger for å øke hastighet på interaksjoner i kassen
 • Mindre utbedring av presentasjon – rapport: «Salg pr hovedgruppe/Varegruppe/produkt».
 • Fikset – sporadiske feilmeldinger på serviceordre-opprettelse nye kunder.
 • Mindre utbedring presentasjon av info av kvitteringer i parkerings liste.
 • Fikset – valg av varegrupper på produktmatrise.
 • Bedre håndtering av «legge vare på kvittering» (Enkel Layout)
 • Diverse utbedring skrivefeil og knappeposisjoner
 • Mindre fiks på EHF XML
 • FF-modul: fikset scenario der «ffcard» ble behandlet feil.
 • Fikset – Fakturering på rom ble ikke avbrutt når kunde hadde kreditt stopp

Versjon 4.0.3-002

NYHETER/ENDRINGER

Kassa

 • «Ikke vis kundenavn i kassa» – tilgjengeliggjort funksjon for å sensurere kundenavn i kassebildet/kvitteringsvinduet.
 • Økt antall mulige tegn i Serviceordre felt

HIP212/Backoffice

 • Endret noe til mer informativ tekst for kasseoppgjørsinnstillinger
 • Mulighet til å redigere sortimentskode i Prislisten
 • Visuelle utbedringer i grensesnitt og historisk logg i vinduet for opprettelse av MENY(3-for-2)
 • Ny/Oppdatert Consignor-integrasjon
  • Henter nå ned alle aktuelle transportører og frakttjenester som ligger tilgjengelig på din Consignor-Konto.
 • Funksjonsvalg for «Motta SMS fra hentelager/pakkseddelmottak»
UTBEDRINGER
 • Tekniske utbedringer
 • Optimalisering i kassebildet – økt hastighet noe
 • Kolonner i prislisten holder seg statisk etter korrigeringer av oppsett – aktuelle kolonner
 • Fiks av enkelte skrivefeil og andre mindre feil.
 • Større endringer relatert til Ny Consignor løsning.
  Inkl. tiltak for å ivareta konvertering fra gammel løsning til ny, for de kunder som bruker «gammel» Consignor løsning.Versjon 4.0.3-001

NYHETER/ENDRINGER
NY KASSE LAYOUT!
 • Nytt og modernisert kassebildet
 • SWIPE-funksjon
 • Mindre kvitteringsbildet og mer plass til funksjonsknapper og produktknapper
 • Brukerstyrte valg for grensesnitt:
  • Fargevalg
   • Opp til 3 fargetema
   • Fargekart
   • Hurtigredigering over flere knapper og brett
  • Større fleksibilitet for valg av funksjonsknapper i kassebildet
  • Avrundet vs firkantede knapper
  • Flyttbar varekategori-velger
 • Nytt grensesnitt for bruker påloggingspanel
 • Nytt grensesnitt for betaling (bank/kontant/gavekort)
 • Synliggjøring av delbetaling i betalingsvinduet
 • Hurtig re-ekspedering med siste kassebruker
 • Auto-lukk av bankterminal vinduet etter bekreftet/godkjent transaksjon
 • Nytt grensesnitt for endring av varelinjer
  • Pris
  • Rabatt
  • Gavekort
  • Kreditere
  • Kommentar
  • Varelinjebruker
 • Legg til bruker på varelinje – egen funksjon under generelle funksjoner
 • PLU funksjon i kassa (strekkode feltet)
 • Logo i kassebildet
  • Systemlogo, egen logo eller ingen logo
  • Transparent gradering
 • Nytt og oppfrisket skjermtastatur integrert i HIP

ANDRE NYHETER
 • Oppdater knapp i reseptvinduet pr. kunde.
 • Større utbedring av grensesnitt for inn-/utlogging av ansatte
  • Mer naturlig brukerflyt
  • Innlogging, utlogging og historisk utlogging
 • Oppdatert grensesnitt for redigering av Menyer(Meny-kampanje)
  • Friskere grensesnitt
  • Veiledende valg alternativer
  • Endrings logger
 • Liten oppfriskning av brukerpåloggings vinduet (std)
 • Visualisering av kassetype(Klassisk/Enkel) i HIP212
 • Auto-restart funksjon ved:
  • Systemfeil
  • System endringer
 • Varsel hvis databasetilkobling har vært nede
 • Oppdatert brukergrensesnitt for Tilleggsmeny/Funksjonsmeny:
  • Valg av kasse-layout fra Tilleggsmeny/Funksjonsmeny
  • Knapp for omstart av HIP fra Tilleggsmeny/Funksjonsmeny
  • Aktivering/redigering kundeskjerm tilgjengelig fra Tilleggsmeny/Funksjoner
  • Omstrukturert måten man definerer «egne tilleggsfunksjoner»
  • Egen ‘ekstra’ låst plassering for tilgang til kasseoppgjør
  • Mulighet til å egendefinere URL/Nettside link
  • Ivaretatt plassering av tilleggsfunksjoner fra gammel tilleggsmeny til ny tilleggsmeny
  • Endring av brukertilgang for redigering av tilleggsmeny
 • HIP212 – Mulighet til å resette knappetilganger på tilleggsmeny
 • Masse utlogging for alle bruker før overgang til Tvungen avlogging (Admin)
 • Synliggjøring av varianter (Str/Farge) på plukklister (Webordre)
 • Mulighet til å sette webordre til Utgått
 • Mulighet til å sette pakkseddel fra webordre til Utgått
 • Mulighet til å ta betalt (timeavtale fra HIPTime) direkte i kassen, selv om timeavtalen kun står med status ‘registrert’ i kassen.
 • Historisk utskrift av terminaloppgjør/bankavstemning
 • NY integrasjon – Verifone VIM terminaler

HK/Kjede
 • Mulighet til å synkronisere innholdsdeklarasjon fra HK(Kjede) til butikk

INTEGRASJONER
 • Filintegrasjon til PowerOfficeGO

UTBEDRINGER
 • Tekniske utbedringer
 • Fiks av enkelte skrivefeil